Mönsterkort och Elektronikmontering

Ditt tekniska problem vårt fokus

Vi vill förenkla din vardag där trygghet, kunskap och enkelhet är ledord. Vi kallar det för ”precision works”.

Alla typer av mönsterkort

Vi levererar och producerar alla typer av mönsterkort. Dubbelsidigt och multilayer upp till 20 lager. FR-4, 2-8 lager inom en till två dagar för mönsterkort. Flex, flexrigid, teflon, kevlar eller aluminium bärare. Ledarbredd från 0,10 mm, gömda eller blinda vior samt andra tekniska utmaningar. Vi lutar oss mot 40 års erfarenhet inom elektroniktillverkning och elektronikmontering. Kontakta oss för mönsterkort, kretskort och elektronik.

VI HAR DET LILLA FÖRETAGETS FLEXIBILITET MED DET STORA FÖRETAGETS MUSKLER.

Multicad AB, ett företag inom Matorex gruppen, har sedan 1974 försörjt den svenska industrin med elektroniklösningar. Många av våra kunder är idag framgångsrika globala företag. Att vara pionjär inom mönsterkortstillverkning förpliktigar. Den egna tillverkningen av komplexa mönsterkort och prototyper av monterade kort gör att vi förstår problemen som kan uppstå från ritbordet till den färdiga produkten. Vi finns i Vällingby, Stockholm, redo att lösa dina tekniska problem.

Vi hjälper dig att uppnå dina uppställda mål

Vår breda kompetens inom kemisk process, materiallära och produktionsoptimering hjälper dig att uppnå dina uppställda mål. Från ditt schema eller din idé tar vi fram underlag för stenciler och layout, producerar kort från 24 timmar med möjlighet att göra färdigt kort inom en vecka.

Vi är ensamma i Norden om att ha samtliga resurser i huset. Kunskap inom test och verifiering sker i nära samarbete med Electronia och Optilia instruments AB. I huset har vi även möjlighet att miljötesta kort. Vårt inköps-, produktion- och logistiksamarbete med systerbolaget Volburg i Riga samt vår logistik- och kvalitetssamordning med egna kontoret i Guangzhou ökar säkerheten för ett effektivt produktionsupplägg.

CAD

Från schema tar vi fram komplett CAD underlag. Vår specialitet är svåra multilayerkort samt komplex byggteknik. Vi arbetar med Mentor Graphics. Vi genererar alla underlag och filer som behövs för mönsterkortstillverkning och SMD produktion. Det innebär att vi även sent i processen kan ändra fel i design eller teknik. Vår kunskap ska bidra till en bättre lösning.

AVANCERAD PRODUKTIONSUTRUSTNING

Vi monterar alla typer av mönsterkort. Enkel eller dubbelsidig ytmontering, hålmontering eller miljölackat där det krävs.

Eftersom vi har avancerade resurser för selektiv lödning så är blandelektronik inget problem. Våra produktionslinor med MYDATA, Fuji XTX och Autotronik gör att små eller stora volymer är vår vardag. Vision System för finepitch, Hydra Speed eller Inline Inspection gör att vi alltid kan optimera produktionen för dig.

MÖNSTERKORT

 Vi levererar och producerar alla typer av mönsterkort, små och stora volymer. Dubbelsidigt och multilayer upp till 20 lager. FR-4, 2-8 lager inom en till två dagar. Flex, flexrigid, teflon, kevlar eller aluminium bärare. Ledarbredd från 0,10 mm, dolda vior eller andra tekniska utmaningar. Vi kan mönsterkort sedan 1974.

MONTERADE KORT MED MEKANIK OCH KABLAGE

Genom samordnat inköp med resurser i Stockholm Vällinge, Riga och Kina kan vi hantera prototyptillverkning med korta ledtider samtidigt som vi hanterar de större volymprojekten. Vi kan, om materialsatser är tillgängliga, producera färdigt monterat kort inom en vecka.

I Riga och på Ceylon hanterar vi större kablagetillverkning och i Stockholm, samt i Vällinge, kablage tillverkning för prototyper och små serier. För färdig box-building där mekaniken tillverkas i Kina, Riga eller hos vårt systerbolag i Göteborg.

FUNKTIONSTEST OCH MILJÖTEST

Om du vill så utför vi funktionsprovning på monterade kort. Vår breda instrumentuppsättning gör att vi klarar de flesta förekommande mätningar. Tillverkning av testutrustning görs i nära samarbete med Electronia. Vi har klimatkammare och annan utrustning för miljötest av dina kort. Vi gör det enkelt för dig.

ERFARENHETSBANK SEDAN 1974

Vi har kunskaper och alla resurser i huset och behöver inte köpa tjänster utifrån. Erfarenheterna från de olika processtegen har vi fört tillbaka till tidiga steg i produktionen och kan därför erbjuda helhetslösningar där inget saknas i det totala flödet. Vi är ensamma om detta i Norden. Det har du nytta av även om du köper en enstaka tjänst i vårt erbjudande. Du väljer var i processen du vill att vi ska leverera. Färdig Gerber fil eller inte, mönsterkort eller bestyckat kort, komplett box-building med eller utan kablage. Vår flexibilitet gör det enkelt för dig att välja.

Skriv till oss

Det är enkelt att komma i kontakt med oss på MultiCad. Ställ gärna dina frågor via formuläret nedan eller ring.  

Ring oss

08-89 00 70

Multicad

Besöksadress:
Krossgatan 38
162 50 Vällingby

Postadress:
Box 127
162 12 Vällingby

Telefon

08-89 00 70

E-post

office@multicad.se